Zwroty i reklamacje

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient, który jest Konsumentem może bez podania przyczyn odstąpić od zawartej Umowy, składając stosowne oświadczenie w postaci prawidłowo wypełnionego FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zamówienia. Zwrotowi nie podlegają jednak świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 
  nie można odstąpić, na podstawie Ustawy z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumenta 
  (Dz. U. z 2014 nr 827). Aby 14-dniowy termin został zachowany, wystarczy odesłać zakupiony towar z dowodem zakupu oraz prawidłowo wypełnionym FORMULARZEM ODSTĄPIENIA OD UMOWY przed upływem niniejszego terminu na adres:

FOREVER GROUP (w przypadku zamkniętych galerii prosimy o wysyłkę na ten adres)
Warszawa 01-390
ul. Puszczy Solskiej 2/67

SALON SUKIEN FOREVER  
Galeria Młociny 
Ul. Zgrupowania AK "Kampinos" 15, 
01-943 Warszawa


FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY (plik. do pobrania)

 1. Konsument odstępując od umowy sprzedaży powinien odesłać go w stanie niezmienionym. Konsument może przymierzyć towar tak, jakby robił to w sklepie. W związku z tym odesłany towar nie może nosić śladów użytkowania (np.: zaciągnięć, uszkodzeń mechanicznych, śladu pudru lub innych zabrudzeń, zapachu perfum, potu, proszku prania, papierosów itp.), powinien posiadać oryginalnie przymocowany komplet metek.
 2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi który zakupił towar przez internet 
  ale odbierając osobiście przymierzył go w sklepie.
 3. Konsument obowiązany jest zwrócić Sprzedawcy towary objęte Umową, których dotyczy oświadczenie od odstąpieniu, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym odebrał towar. Żeby zachować termin wystarczające jest odesłanie towaru przed jego upływem.
 4. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 6. Sprzedawca zwraca Konsumentowi otrzymane od Konsumenta płatności pomniejszając je o koszty wysyłki niezwłocznie ale w terminie nie późniejszym niż 14 dni od dnia otrzymania zwrotu i sprawdzenia towaru przez sprzedawcę.
 7. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. Konsument nie poniesie jakichkolwiek opłat związanych z niniejszym zwrotem płatności.

WYMIANA TOWARU

 1. Konsument ma możliwość wymiany zakupionego towaru, w ciągu 14 dni od momentu odebrania paczki od kuriera, pod warunkiem, że Sprzedawca dysponuje towarem, na który miałaby nastąpić wymiana. W celu wymiany towaru należy skontaktować się ze sprzedawcą drogę e-mailową podając numer zamówienia oraz informacje dotyczące wymiany tj. rozmiar, na który ma nastąpić wymiana lub kolor. Wymiana może dotyczyć jedynie tego samego modelu towaru. Po otrzymaniu odpowiedzi ze sklepu o tym, że towar, na który ma nastąpić wymiana jest dostępny i został zarezerwowany należy poprawnie wypełnić FORMULARZ WYMIANY TOWARU i z dokumentem zakupu oraz towarem odesłać go na adres:

FOREVER GROUP (w przypadku zamkniętych galerii prosimy o wysyłkę na ten adres)
Warszawa 01-390
ul. Puszczy Solskiej 2/67

SALON SUKIEN FOREVER  
Galeria Młociny 
Ul. Zgrupowania AK "Kampinos" 15, 
01-943 Warszawa

FORMULARZ WYMIANY TOWARU (plik. do pobrania)

 1. W przypadku wymiany Konsument ma obowiązek odesłać towar na swój koszt oraz opłacić koszty przesyłki wymienionego towaru. Wymieniony towar zostanie wysłany do Konsumenta przesyłką za pobraniem
 2. Towar podlegający wymianie musi posiadać oryginalnie przymocowany komplet metek i nie może nosić jakichkolwiek śladów użytkowania (między innymi: zabrudzeń po kosmetykach, makijażu, plam, uszkodzeń mechanicznych).

 

REKLAMACJA

 1. Przedmiotem sprzedaży są produkty nowe, bez wad. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi towar, który pozbawiony jest wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Klienta, jeżeli towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. Jeżeli Towar ma wadę, Klient:
 3. może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od Umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni towar na wolny od wad albo wadę usunie.
 4. może żądać wymiany towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca zobowiązany jest do wymiany towaru wadliwego na wolny od wad lub do usunięcia wady 
  w rozsądnym czasie bez stwarzania nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 5. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, w przypadku gdy doprowadzenie do zgodności z Umową towaru wadliwego w sposób, który wybrał Klient jest niemożliwe lub gdy 
  w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową, doprowadzenie do zgodności z Umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
 6. Reklamacje z tytułu rękojmi należy składać w postaci prawidłowo wypełnionego FORMULARZA ZGŁOSZENIA REKLAMACJI (zawierającym wskazanie osoby składającej reklamację, żądanie załatwienia reklamacji oraz wskazanie wady towaru) z załączonym dokumentem zakupu i reklamowanym towarem na adres: 

FOREVER GROUP (w przypadku zamkniętych galerii prosimy o wysyłkę na ten adres)
Warszawa 01-390
ul. Puszczy Solskiej 2/67

SALON SUKIEN FOREVER  
Galeria Młociny 
Ul. Zgrupowania AK "Kampinos" 15, 
01-943 Warszawa

FORMULARZ ZGŁOSZENIA REKLAMACJI (plik. do pobrania)

 1. Jeżeli podane przez Klienta w zgłoszeniu reklamacyjnym dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem złożonej reklamacji, Sprzedawca zwraca się do Klienta o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie, koniecznym do rozpatrzenia reklamacji.
 2. Sprzedawca obowiązany jest USTOSUNKOWAĆ się do żądania reklamacyjnego w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia jego złożenia przez Klienta. Jeżeli w tym terminie Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznał je za uzasadnione.
 3. O rozpatrzeniu reklamacji i sposobie jej załatwienia Sprzedawca powiadomi Klienta drogą mailową, SMS lub korespondencyjnie na adres podany przez Klienta w reklamacji.
 4. Jeżeli sposób załatwienia reklamacji wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Sprzedawca.
 5. Klient wykonujący uprawnienie z tytułu rękojmi, zobowiązany jest do dostarczenia wadliwego towar na adres Sprzedawcy. Koszty dostarczenia wadliwego towaru przez Klienta, który jest Konsumentem, ponosi Sprzedawca.
 6. Procedura reklamacyjna dotyczy odpowiednio usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamację na usługi Klient może złożyć również pocztą elektroniczną na adres Sklepu internetowego: sklep@foreversuknie.pl
 7. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany Klientowi wraz z informacją 
  o niezasadności reklamacji. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji odesłanie towaru nastąpi na koszt Klienta.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl